תרמו בעין יפה והתברכו מפי גדולי הדור שליט״א

מרן בקריאה קדושה

הכהן הגדול מרן שר התורה מנהיג הדור רבן של כל בני הגולה רבינו חכם שלום כהן שליט"א, נשיא מועצת חכמי התורה, בעל ה'שיח כהן' ו'דובר שלום', אשר העמיד עשרות אלפי תלמידים בעשרות שנות כהונתו, לאורך ימים ושנים, בישיבת 'פורת יוסף' השוכנת ברובע היהודי בירושלים, סמוך למקום הקודש והמקדש. 

נגן וידאו

תפילת הכהן הגדול נשיא 'קופת הצדקה הספרדית'

כל בוקר, עת נושא הכהן הגדול את כפיו לברך את העם בברכת כהנים באהבה בסמוך למקום הקודש והמקדש אשר משם לא זזה שכינה לרגע – מעתיר מרן בתפילה על כל התורמים ל׳קופת הצדקה הספרדית׳  ומברכם בברכת התורה: ״יברכך ה׳ וישמרך, יאר ה׳ פניו אליך ויחונך, ישא ה׳ פניו אליך וישם לך שלום״.

קרא עוד »