אודות 'קופת הצדקה הספרדית'

קופת הצדקה שהקים וייסד מרן הכהן הגדול, ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, נשיא מועצת חכמי התורה
״קופת הצדקה הספרדית״ בארץ ישראל – הוקמה על ידי גדולי ומאורי הדור, מרנן ורבנן זקני העדה, ראשי הישיבות, דיינים חכמים ויושבי על מדין ובראשם רבן של ישראל מרן הכהן הגדול רבינו חכם שלום כהן שליט״א נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת ׳פורת יוסף׳. נאמר בישעיהו ״כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״ – זכתה ארץ ישראל ובה שוכנים אלפי תלמידי חכמים העוסקים בתורה יומם וליל, היושבים ומתדפקים על דלתות היראה והחוכמה כל ימי חייהם. זכינו ועטרת התורה שבה ובראש כל חוצות הורם קרנה של עטרת יהדות ספרד לתפארה. בפני מרנן ורבנן, חכמי וצדיקי הדור, עולה הזעקה מידי יום ביומו, על הצרות המכאובים העוני והדלות, שבבתי רבים מעמך בית ישראל המשוועים לעזרה פשוטה עבור צרכי היום יום ואין ידם משגת, ובעוד בארץ ישראל קמו והיו וכן ירבו קופות הצדקה לאחינו בני אשכנז, אך עבור אחינו הספרדים לא היה לאן לפנות וממי לקבל עזרה. אשר על כן, הורה מרן הכהן הגדול נשיא הדור רבינו חכם שלום כהן שליט״א על הקמת ״קופת הצדקה הספרדית״. במעמד היסטורי ונדיר כמוהו לא היה במשך עשרות שנים, ולאור קריאתו של מרן חכם שלום כהן, התכנסו ובאו כל חכמי וצדיקי הדור הספרדים למעונו של מרן הכהן הגדול בירושלים עיר הקודש, ביום ב׳ אור ליום שלישי שנכפל בו כי טוב, הרביעי לחודש אדר השני שנת התשע״ט, לכנס היסוד ולהנחת אבן הפינה לקופת הצדקה המרכזית הגדולה בעולם – היא ״קופת הצדקה הספרדית״.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp