המצות והיין של הכהן הגדול: כל מנהגי מרן לפסח

איזה מצות נוהג לאכול מרן בליל הסדר, ואילו בכל החג. על איזה יין מקיים מרן את מצוות ד' כוסות, ומהן הפיוטים האשכנזים, אותם מחבב מרן בליל הסדר; הכל בשורות הבאות.
איזה מצות נוהג לאכול מרן בליל הסדר, ואלו בכל החג. על איזה יין מקיים מרן את מצוות ד' כוסות, ומהם הפיוטים אותם מחבב מרן בליל הסדר; מנהגי החג של מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה בתפוצות ישראל רבו המנהגים וההקפדות בעניין חג הפסח, איש איש לבית אבותיו או רבותיו. רבים המתעניינים, במנהגיו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן לחג הפסח. לתועלת הידידים והתומכים ב"קופת הצדקה הספרדית" מיסודו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, אנו מביאים את מנהגי מרן לחג הפסח. א. מיד לאחר סוף זמן אכילת חמץ, מרן שליט"א נוהג להזדרז ולשרוף את החמץ. יחד עם החמץ, שורף את הערבות של ההושענות, כמו שמובא ב'בן איש חי'. בשעת השריפה, ממתין מרן עד שיישרף כזית ואז אומר – 'כל חמירא'. ב. לקראת הצהריים יוצא מרן לאפיית 'מצות מצוה שלאחר חצות'. תחילה מתפללים מנחה ולאחר מכן ניגש מרן בזריזות לעסוק בלישת הבצק, על אף הטירחה הגדולה הכרוכה בזה, שכן כידוע גדולה הזכות להתייגע ולהזיע באפיית המצות. ג. לאחר אפיית 'מצות המצווה' בערב חג הפסח, נוהג מרן לומר את סדר הקרבת קרבן פסח. ד. מרן נוהג לאכול בליל הסדר מצות רכות. אך בשאר ימות החג אוכל מרן מצות מכונה, (אשר אף הם נאפים בהשגחתו האישית, החל מניקיון המכונה ובהמשך כל תהליך האפייה). ה. בעת עריכת ה'סדר' עצמו, נוהג מרן לעורר את הילדים על ידי שאלות, ואף מתייחס לכל שאלה של הילדים אף הקטנים יותר, ומבאר להם הכל במתק לשונו. מרן מרחיב במדרשי חז"ל על הניסים שהיו בזמן יציאת מצרים, בכדי לחוש ולהרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. כמו כן מרחיב מרן על כח התפילה, שבזכות תפילתם של בני ישראל לאבינו שבשמיים, יצאנו ממצרים. ו. בשתיית ד' כוסות נוהג מרן לשתות יין אדום מתוק שנעשה בביתו, ומערב עימו מעט מיץ ענבים. חשוב: על פי הנוהג בשולחן ה'סדר' אצל מרן – מקפידים לעשות שטיפה והדחה של כוסות הקידוש, בין הכוסות, ראשונה, שנייה וכן הלאה, כל כוס וכוס. ז. ב'שולחן עורך' מזדרזים באכילת הסעודה, בכדי להספיק לאכול את האפיקומן לפני חצות. ח. לאחר ברכת המזון אומרים את ההלל בשמחה ובחדווה רבה. לאחר מכן מזמרים את הפיוטים הנהוגים בכל תפוצות ישראל. לצד הפיוטים הרגילים של בני עדות המזרח כמו ״יחיד נורא נפש כל חי״ והפיוט ״יום ליבשה נהפכו מצולים״, מחבב מרן גם את הפיוטים של הגאולה שנוהגים לזמר אחינו בני אשכנז: "ובכן ויהי בחצי הלילה… קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה", "אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב". ט. בכל ימות הפסח נוהג מרן שלא לאכול ולא לשתות שום דבר שאינו ׳מעשה בית׳ פרט לקפה שחור וזאת לאחר שבדק בעצמו מספר פעמים את תהליך הייצור של הקפה. בילדותו, העיד מרן בפני צאן מרעיתו, היתה אמו הצדקת ע״ה קונה את פולי הקפה בשוק וקולה אותם בשמש, ואביו המקובל האלוקי חכם אפרים הכהן זצוק״ל היה טוחן אותם במטחנה ידנית שהיתה בביתם וזה הדבר היחיד שהיו שותים בכל ימי החג. י. בימי חול המועד נוהג מרן להשתעשע בחדוותא דאורייתא עם נכדיו וניניו ולשנן עמם את החומר הנלמד. נכדיו של מרן ממתינים ומצפים לחוויה רוחנית זו לאורך כל השנה מחג לחג. עד השנים האחרונות אף היה נוהג לטייל ולפוש מעט עם בני משפחתו ונכדיו, לשמח אותם ולשמוח עמם בימי החג. בתפילה ובתקווה שאכן בקרוב תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ובבנין בית הבחירה כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם, אמן כי"ר. עניי עדתך קודמים ניתן עדיין לקיים מצוות הצדקה ולזכות בברכת מרן לברכה ועשירות! העבירו תרומתכם ל'קמחא דפסחא' לעניי קופת הצדקה הספרדית, ותוכלו לזכות לברכת מרן הכהן הגדול. שמות התורמים כולם יובאו בפני מרן ראש הישיבה שליט"א לתפילה וברכה. לקול קריאת מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן שליט״א, השנה כולנו נותנים מעות ״קמחא דפסחא״ לאחינו ובשרינו הספרדים דרך ״קופת הצדקה הספרדית״, כך תוכלו לזכות בברכה הנדירה של מרן פה קדוש שהבטיח לתורמים: ״יראו עושר בביתם וברכה בעמלם״! להעברת שמות לתפילה חייגו: 1-800-70-70-77 או בטל׳: +972-2-3740184 או דרך האתר: www.hakupa.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp