מראות קודש: חג הפסח בצלו של מרן

רגעים נעלים במיוחד, חווים המסתופפים בצילו של מרן הכהן הגדול, בחג הפסח. יראה של קדושה עוטפת את מרן ראש הישיבה בעת ההכנות לחג, בני הבית המקורבים ובני המשפחה, מרגישים את הרוממות לקראת ימי חג הגאולה. "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל", חוזר ושונה מרן רבן של ישראל חכם שלום כהן שליט"א, ראש ישיבת פורת-יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה.

הקפדה יתרה על כשרות המאכלים היא דבר מובן מאליו, אך ההכנות למצוות החג, הן דבר מיוחד ביותר אצל מרן שליט"א.

מי שזוכה לראות את גדול הדור, המתמיד בכל דקה ודקה פנויה על עמל התורה, ש"ס ופוסקים, הלכה וקבלה – מפנה מזמנו לאפיית המצות עוד קודם לחג.

החל מבדיקת חמץ בעיון ודיקדוק, שריפת חמץ בזריזות – ובערב החג, אפיית מצות המצווה, עליהן יברך מרן הכהן הגדול נשיא ומייסד 'קופת הצדקה הספרדית', ברגעים הנעלים של 'ליל הסדר' – הכל בסבלנות, בעיון, תוך הקפדה על פרטי הפרטים בהלכה ומנהגי מרן, זוכה להרגיש מעט מזעיר מגודל קדושת ימי הפסח, אצל גדולי ישראל.

קצת מהתחושות, ניתן אולי להרגיש או להבין, מהתמונות המצורפות; מרן שליט"א באפיית מצות, שריפת ובדיקת חמץ, אמירת 'כל חמירא' ורגע של התמדה בחג.

בברכת פסח כשר ושמח, שנזכה לאכול מן הזבחין ומן הפסחין, בבניין בית המקדש והגאולה השלמה בקרוב. אמן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp