נשיא הקופה

הכהן הגדול מרן שר התורה מנהיג הדור רבן של כל בני הגולה רבינו חכם שלום כהן שליט"א, נשיא מועצת חכמי התורה, בעל ה'שיח כהן' ו'דובר שלום', אשר העמיד עשרות אלפי תלמידים בעשרות שנות כהונתו, לאורך ימים ושנים, בישיבת 'פורת יוסף' השוכנת ברובע היהודי בירושלים, סמוך למקום הקודש והמקדש.

אביהם של ישראל, מנהיג יהדות ספרד המפוארה, אשר זעקת ונאקת אביוני ישראל מדירה שינה מעיניו – הוא אשר הורה להקים את ׳קופת הצדקה הספרדית׳ שתסייע לחלשים ואביונים ותזקוף את קומתם של בני עדות המזרח.

בכל בוקר, עת נושא הכהן הגדול את כפיו לברך את העם בברכת כהנים באהבה בסמוך למקום הקודש והמקדש אשר משם לא זזה שכינה לרגע – מעתיר מרן בתפילה על כל התורמים ל׳קופת הצדקה הספרדית׳ ומברכם בברכת התורה: ״יברכך ה׳ וישמרך, יאר ה׳ פניו אליך ויחונך, ישא ה׳ פניו אליך וישם לך שלום״.

״אשרי איש חכם לב״ – מי אינו זקוק לישועה? מי אינו רוצה את ברכתו של הכהן הגדול של דורנו, מנהיג עולם התורה, שכולו קודש קדשים, וכפי שהעיד עליו מרן רבינו הגדול הראשל״צ רבי עובדיה יוסף זצוק״ל: ״יש לו פה קדוש״! ״כל היום עוסק רק בתורה״!״מי ששומע לו, שומע לקול התורה״!

מי מסוגל להפסיד דבר כזה, מי אינו רוצה לזכות בברכה כפולה ומכופלת גם של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק״ל שציווה לשמוע בקולו של מרן הכהן הגדול, וגם לזכות בברכת הכהן באהבה ע״י מקום הקודש והמקדש. ״ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם״, אמן כן יהי רצון.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp