קמחא דפסחא – בהידור, לעניי קהילתך

כבר בסימן הראשון של הלכות פסח בשולחן ערוך מביא הרמ"א המנהג לערוך מגבית לצורך קניית חיטים לעניים (להכנת מצות) לקראת פסח, שכל בני העיר צריכים להשתתף בה.

קמחא דפסחא מוזכר כבר בתלמוד הירושלמי, ונפוץ המנהג בכל קהילות ישראל, לדאוג לצרכי החג – ובפסח הצרכים מרובים וגדולים יותר מכל חג – עבור העניים.

אחד מגדולי הרבנים ב"קופת הצדקה הספרדית" שנשאל בימים האחרונים, על מה הקדוש ברוך היטיב איתנו כל כך בשנה האחרונה, אם זה בענייני הגשם שהפתיע את כולם בברכתו בכל רחבי הארץ, בשפע מים כמותו לא ראתה הכינרת שנים רבות. וכן בשאר ענייני הציבור, כפי שרואים בחוש, עשה עמנו הקדוש ברוך הוא חסדים גדולים, וברוך השם כוחם של היראים לדבר ה' התחזק ועלה.

"אין לי ספק" אמר הרב שליט"א, "שבזכות מעשי החסד והצדקה שהתרבו בשנה האחרונה, בצורה יוצאת דופן במגביות רבות, שהקיפו וכבשו את כל עם ישראל, עד שאין בנמצא יהודי שלא השתתף במצוות הצדקה.

"הקדוש ברוך הוא, המנהיג ברחמיו וחסדיו, הרי הבטיח, עשר בשביל שתתעשר, רואה את הצדקה של עם ישראל ושולח לנו בחוש ובמציאות, מים, שפע ברכה והצלחה.

"כך גם בקופת הצדקה הספרדית, שהוקמה על ידי מורנו ורבנו הכהן הגדול מרן חכם שלום כהן שליט"א – כל כך הרבה צדקה שנעשתה במהלך ימי הפורים, וכעת לקראת הפסח, כשאנו מגבירים ביתר שאת את החלוקה, וודאי הקדוש ברוך-הוא רואה, ורווה נחת מבניו".

חלוקת הפסח של "קופת הצדקה הספרדית" מתבצעת בדרך של כבוד, כך הורו מרנן ורבנן נשיאי הקופה. משפחות, שעליהן המליצו הרבנים מכל רחבי הארץ, מקבלות שוברים לקניית מזון מצות יין וכל צרכי החג, כך שיוכלו לשבת כבני חורין, בליל הסדר, ושלא תיחסר מביתם ארוחה אחת במהלך כל החג.

גדולי ישראל קוראים לכל אחד ואחד, להצטרף ולקחת על עצמכם, כל אחד ואחד, לכל הפחות משפחה ענייה אחת לחג. תרמו לקופת הצדקה הספרדית ושמותיכם יועברו לתפילה אצל מרן חכם שלום הכהן שליט"א.

ויהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים, ולראות כבר בקרוב בימינו בעבודת בית המקדש, נזכה לראות הכהנים בעבודתם בראשות מרן שליט"א.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp