קריאת קודש

בקריאת הקודש עליה חתומים מרנן ורבנן כל גדולי ישראל ובראשם מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן שליט״א נכתב וז״ל: ״הננו באים בקריאת קודש אל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם לישא כתף ולהטות שכם ולהיות לעזר ולאחיסמך למען אחינו ובשרינו הנזקקים והנחלשים, להוזיל מהונם וממונם למען ״קופת הצדקה הספרדית״ אשר עומדת בהכוונתינו ופועלת על פי הוראותינו, וליטול חלק ושותפות במצוות צדקה חשובה זו הרצויה ביותר לפני קודשא בריך הוא כי צרכי עמך מרובים ו״שקולה צדקה כנגד כל המצוות״ (ב״ב ט.). והננו לברך ולעמוד בתפילה על כל מי שיתרום ויסייע לקופה זו, שימלא הקב״ה כל משאלות לבם לטובה ולברכה בבריאות ופרנסה טובה ברווח, בנים יראי ה׳ העוסקים בתורה ובמצוות, נחת וברכה מכל יוצאי חלציכם, ויהיה ביתכם מלא ברכת ה׳ אמן כן יהי רצון״. ועל זה באנו על החתום (חתימתם של כל גדולי ישראל)
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp